Vi er svært stolte!

DCIM100GOPRO

Guma Sport Ltd er svært stolte over at Fovea AS blir med som eier av våre virksomheter. Fovea tar bilder blant annet på skoler, i barnehager og hos sportsklubber. Nå blir de en del av oss og ønsker å være med på å bygge videre på konseptet vi startet i 2011, som er treerfotball i turneringsformat. 3v3 Norge turneringen vil med med Fovea som medeier kunne tilby arrangementet til flere fotballklubber og på denne måten styrke vår satsing på barnefotballen i Norge.

Siden starten i 2011 har vi arrangert ca 75, 3v3 Norge turneringer. Våre viktige arrangører som er fotballklubber i hele Norge, har arrangert 3v3 kamper for ca 10 000 fotballag siden vi startet for 5 år siden.Vi er stolte av at vårt pionerarbeid for denne spillformen gjorde at Norges Fotballforbund i 2014 innførte den som inngangen til fotballen for 6 åringer! Vi ønsker å gjøre vårt for at alle fotballspillere i Norge skal få oppleve ferdighetsutvikling gjennom å spille mye 3v3 fotball i barnefotballårene, slik at vi om noen år også ser resultatet av dette i seniorfotballen!

Med Fovea med som 60% eier av Guma Sports virksomheter ser vi frem til fortsettelsen. Den blir spennende både for våre arrangører og ikke minst for våre deltagere som skal få oppleve øyeblikk for evigheten!