Glede, samhold og aktivitet

IMG_3247157

Kopi av omtale fra Av og til.

 

3v3 fotball på små baner og med små mål uten målvakt, er et spennende nytt turneringskonsept med fokus på inkludering og glede for både deltagere og tilskuere.

Turneringsformen vokser raskt frem over hele verden og er nå også etablert i Norge. Ildsjel og primus motor Finn O. Søfting i 3v3 Norge er glad for å kunne bringe løkkefotballen tilbake på banen. Samtidig ønsker han å være formidler av gode verdier og holdninger og fremme fotballen som en alkoholfri arena.

– Se & bli sett – prinsippet bygger på den samme tanken som vi gjerne vil skal gjenspeile treer fotballen. Det handler om at trenere og ledere ser om utøverne trives og at de vet at de selv blir sett på som rollemodeller.  Over 30 000 barn og unge deltar i år på ulike 3v3 cuper rundt om i landet og det er viktig for oss at de opplever et trygt miljø, sier Søfting.

Norges Fotballforbund samarbeider med AV-OG-TIL og har stemt inn treerfotball som spilleform fra neste år for de som er 6 år og yngre. Søfting gleder seg til å se utviklingen og spillegleden hos de minste.

-Vi oppfordrer alle klubber og idrettslag til å registrere seg som Se & bli sett- klubb. Da viser de for utøvere, foreldre og sponsorer at de er en trygg klubb å være med i. Se & bli sett-klubber har nemlig tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og idrettsaktiviteter. Fotball handler om glede, samhold og aktivitet. Opplevelsene og minnene knyttet til idretten varer livet ut, det skal vi ikke glemmer sier Søfting.

Les mer om Se & bli sett her