Bli arrangør

Ønsker din klubb å arrangere en 3v3-turnering?

3v3 Norge vil arrangere rundt 27 turneringer i 2017. Vi har plass til flere, ta kontakt med oss om din klubb vil være med.

Alle klubber som arrangerer vår 3v3 turnering på en god måte, vil få tilbud om å bli ekslusiv arrangør i sitt område. I praksis betyr dette at det f.eks i Oslo blir 2 klubber som arrangerer en turnering hver fordelt før/etter sommeren. På litt mindre steder som f.eks Hamar, vil klubben bli den eneste arrangøren i sitt nedslagsfelt. Det er flere grunner til å inngå en slik avtale med klubbene. For det første sikrer det klubben god påmelding, som igjen gir gode inntekter for dugnadsjobben de gjør på turneringen. Videre gir det 3v3 Norge og sponsorer en trygghet i at arrangøren blir en erfaren arrangør av vår turnering.

I 2017 vil det bli ca 27 turneringer som alle har potensiale til å få 1600 deltagere. Vi har allerede flere henvendelser fra mindre klubber som ikke kan garantere for så stor deltagelse. Disse får beskjed om at de i 2017 vil få anledning til å arrangere en 3v3 Norge turnering i mindre format. Disse turneringene vil ha maksimalt 800 spillere over 2 dager og vil bli arrangert på mindre steder hvor de ikke kommer i konkurranse med «hovedturneringene». Vi jobber for å få slike mindre turneringer i 2017. Dette, sammen med hovedturneringene vil da føre til at ca 90 000 barn og ungdom deltar på en 3v3 Norge turnering i 2017.

3v3 Norge tenker langsiktig – vil du være med?

Ta kontakt med 3v3 Norge på vår kontaktside.