Fordeling av spillemidler i 2018, hva betyr det for ditt innkjøp?

14. mai 2019

Norges Fotballforbund fikk i år tildelt 4,8 millioner kroner av spillemidlene fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund.

Alle dere som kjøpte Treerbaner og småmål av oss i 3v3 Norge AS i 2018 og søkte om midler, fikk da tilbake 27,3% av kjøpesummen!

Våre kunder som kjøpte 3v3 Norge banen hadde da en faktisk kostnad på 10905 kroner for banen. For Skandiabanen ble kostnaden 21738 kroner. Våre BazookaGoal småmål kostet med den samme ordningen for spillemidler kun 582 kroner per stk.

Som du kan lese i artikkel i lenke under, gjelder ordningen også i 2019! Det betyr at din klubb kan regne med en lignende rabatt for årets innkjøp av Treerbaner fra oss.

Les mer om tildelingen i denne lenken fra Norges Fotballforbund