Spillemidler fra Norges Idrettsforbund

2. oktober 2018

Søk om spillemidler 2018 fra Norges Idrettsforbund

Omlegging og forenkling av utstyrsordningen
Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. I uke 40 2018 vil alle idrettslag få en e-post om den nye søknads- og tildelingsprosedyren som endres fra og med i år.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019.  Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019. Det vil som tidligere år bli sendt nødvendig informasjon på e-post til alle idrettslag om hvordan en søker i god tid før systemet åpnes for innlegging av søknader.

Norges Fotballforbund støtter i år følgende produkter: vant/nett til treerfotball, minimål til treerfotball og komplett mål 5×2 m,

3v3 Norge hjelper deg om du har noen spørsmål om utstyrsordningen. Vår kontaktinfo finner du her.