3v3 blir ny spilleform fra 2015

10. mars 2014

På Norges Fotballforbunds Fotballting denne helgen ble treerfotball stemt inn som spilleform for de som er 6 år og yngre. Den nye spilleformen ble under Fotballtinget illustert med bilder og video fra oss i 3v3 Norge. Vi er selvsagt veldig stolte av at vårt pionerarbeid for denne spilleformen nå fører til at dette blir inngangen til et langt liv i fotballen for barna i Norsk fotball.

Norges Fotballforbund har i sin innstilling valgt å anbefale en banestørrelse på 15×10 meter og 5 spillere per lag ( 2 innbyttere ) med en spilletid på 2×15 minutter. Det er lenge til 2015 og vi håper at lokale tilpassninger eller en regelendring kommer før første spark blir tatt våren 2015.

Vi tror det vil bli for kondisjonskrevende for en 6 åring å spille 2×15 på en så liten spilleflater, selv med 2 innbyttere. Det ser også ut til at lagene kun skal spille 1 kamp per runde og da kan vi fort oppleve at et godt lag møter et mindre godt lag. Dette igjen vil i 3v3 fotball bety at vi kan få kampresultater som ikke er forenelig med hva vi ønsker skal bli en positiv læringsplattform for de yngste spillerne. Vi kan fort oppleve resultater hvor lag vinner med mer enn 20 mål i en enkel kamp. Om vår innarbeidede modell med flere korte kamper på 1×7 minutter brukes, vil et lag møte motstandere av variert kvalitet og på denne måten ha større sjanse til å møte lik motstand på en kampdag og dermed oppleve realitetene i fotball med både seier og tap.

Vi stiller oss likevel bak Norges Fotballforbund sitt vedtak og tror at 3v3 blir en populær form for fotball.